Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise k projednávání přestupků učiněném ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny OÚ ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a to za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Opravné prostředky proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu lze podat návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření na : Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Soudní přezkoumání

došlo-li rozhodnutím určitého úseku městského úřadu, či samosprávného orgánu města ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému místnímu soudu, příp. podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Informace a projekty