Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Aktuální informace k uzavírkám v Choceradech zde

Organizační struktura

Starosta - uvolněná funkce - Martin Kůrka


Místostarosta - neuvolněná funkce - František Kuliš


Iva Vávrová

Podatelna, Pokladna, Evidence obyvatel, Hřbitovní evidence, Evidence a příjem poplatků, Legalizace a vidimace, Czech-point, Výherní hrací přístroje, Kopírování, Objednávky, Webové stránky obce

 • poštovní a spisová služba
 • příjem podnětů a stížností občanů
 • hlášení trvalých pobytů + změny
 • hřbitovní evidence (smlouvy, změny, poplatky)
 • příjem a evidence poplatků za odpad, psy
 • místní poplatky (ubytovací a rekreační)
 • ověřování podpisů a listin
 • příprava voleb
 • správa úřední desky
 • objednávky (vystavení + evidence)
 • kopírování dokumentů
 • pořizování výpisů ze služby Czech Point
 • aktualizace webových stránek

Martina Gregorová

Finanční účetní, Mzdová účetní

 • účetnictví obce
 • daňové záležitosti obce
 • rozpočet + audit hospodářství
 • vydané + došlé faktury
 • evidence majetku
 • uložení smluv
 • archivace účetních dokladů
 • mzdy + odvody srážek

Mgr. Martin Smetana

Přestupková agenda

 • přestupková agenda (evidence + rozhodnutí + pokuty)

Petra Zemanová

Správa majetku obce, Komplexní zajištění oprav, provozu, údržby, Správa místních a účelových komunikací na území obce, Požární ochrana

 • investiční akce OÚ, dohled nad prováděnými stavbami
 • správa obecního majetku: budovy, místní komunikace, veřejné osvětlení, veřejná zeleň
 • spolupráce se stavebním úřadem, vyjádření ke stavbám
 • archiv stavební dokumentace
 • zvláštní užívání místních komunikací (rozhodnutí, povolení)

Klára Růžičková

Kácení stromů, Nájmy pozemků, Choceradský zpravodaj, Správa webových stránek obce, Poplatky, Czech Point, Legalizace a vidimace, Správa archivu obce

 • povolení kácení dřevin
 • příprava a změny nájemních smluv, evidence smluv
 • příprava podkladů a příjem příspěvků pro Choceradský zpravodaj
 • aktualizace webových stránek
 • příjem poplatků za odpady, psy
 • ověřování podpisů a listin
 • výpisy ze služby Czech Point

 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jakub Votoček

Informace a projekty