Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Upozorňujeme, že ve dnech 5. - 6. srpna a 12. - 16. srpna 2024 bude Obecní úřad Chocerady uzavřen.

Svozy nebezpečného odpadu

Termín - 2x ROČNĚ :

  • jaro: 18. května 2024
  • podzim: termín bude upřesněn

Nebezpečné odpady sváží společnost Marius Pedersen, a. s.

Od roku 2024 dochází ke změně některých stanovišť v Choceradech. Zrušeno bude stanoviště na návsi u kostela a stanoviště v areálu bývalého družstva. Nové stanoviště bude na parkovišti před obecním úřadem. V ostatních částech obce zůstávají místa beze změn:

Čas přistavení kontejneru Část obce Stanoviště
8:00 - 8:15 Komorní Hrádek původní stanoviště kontejnerů
8:30 - 8:45 Chocerady kižovatka na Vestec
9:00 - 9:15 Vestec na návsi
9:30 - 9:45 Vlkovec na návsi
10:00 - 10:15 Vlkovec u hospody
10:30 - 10:45 Růženín u vrátnice bývalých skláren
11:00 - 11:15 Samechov u nádraží ČD
11:15 - 12:00 pauza  
12:00 - 12:15 Samechov na návsi
12:30 - 12:45 Chocerady na parkovišti před OÚ

Upozorňujeme, že na jednotlivých stanovištích může dojít k časovému posunu, a to v případě, že dojde k naplnění svozového vozidla, ještě před uvedeným stanovištěm a bude nutné jeho vyvezení. Nebezpečný odpad je však nutné předat obsluze sběrného vozu OSOBNĚ, nelze jej ponechávat na stanovišti předem!   

Při svozu nebezpečných odpadů je možné odevzdat např. tyto nebezpečné složky:

barvy, lepidla, pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, ropné látky, foto chemikálie, pesticidy, spotřební chemikálie, detergenty a odmašťovače, baterie, akumulátory, pneumatiky – pouze z osobních vozidel, domácí elektroniku a elektrospotřebiče, zářivky, olejové filtry a zbytky a obaly těchto nebezpečných látek.

 

 

 

Informace a projekty