Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Upozorňujeme, že ve dnech 5. - 6. srpna a 12. - 16. srpna 2024 bude Obecní úřad Chocerady uzavřen.

Likvidace velkoobjemového odpadu

SBĚRNÉ MÍSTO

Zřízeno od roku 2024 

Základní informace:

 • sběrné místo je v technickém areálu obce – bývalý areál prodejny plynu nad hřbitovem v Choceradech
 • obsluhu sběrného místa zajišťují pracovníci obce
 • občané mohou odevzdat daný druh odpadů v šesti stanovených termínech
 • NEJEDNÁ se o sběrný dvůr! Nelze zde tedy odevzdávat nebezpečné nebo stavební odpady.
 • určené druhy odpadů zde mohou ve stanovených dnech a časech odevzdat POUZE občané trvale žijící na území obce, nebo vlastníci domu nebo chaty na území obce, kteří jsou v naší obci plátci poplatku za odpady
 • nový systém povedeme ve zkušebním provozu a není vyloučené, že se bude dle potřeb a zkušeností postupně upravovat

Termíny sběrných dnů:

Sběrné místo bude otevřeno vždy 1x ve všední den a 1x v sobotu. Ve dvou termínech navíc budou pracovníci obce zajíždět na určená stanoviště do menších částí obce, aby občané nemuseli s velkoobjemovým odpadem zajíždět až do Chocerad. Tato stanoviště budou harmonogramem v zásadě kopírovat stanoviště pro svoz nebezpečných odpadů, mimo Chocerad.

Sběrný den

Provozní doba

Stanoviště

13. 3. 2024 (středa)

13:00 – 17:00

sběrné místo Chocerady

16. 3. 2024 (sobota)

9:00 – 13:00

sběrné místo Chocerady

12. 6. 2024 (středa)

13:00 – 17:00

sběrné místo Chocerady

15. 6. 2024 (sobota)

9:00 – 13:00

sběrné místo Chocerady

 

od 13:30 dle harmonogramu

v malých částech obce

11. 9. 2024 (středa)

13:00 – 17:00

sběrné místo Chocerady

14. 9. 2024 (sobota)

9:00 – 13:00

sběrné místo Chocerady

 

od 13:30 dle harmonogramu

v malých částech obce

 

Harmonogram svozu velkoobjemových odpadů v malých částech obce v termínech 15.6. a 14.9.2024:

Čas přistavení kontejneru

Část obce

Stanoviště

13:30 – 13:45

Komorní Hrádek

původní stanoviště kontejnerů

14:00 – 14:15

Vestec

na návsi

14:30 – 14:45

Vlkovec

na návsi

15:00 – 15:15

Vlkovec

u hospody

15:30 – 15:45

Růženín

u vrátnice bývalých skláren

16:00 – 16:15

Samechov

u nádraží ČD

16:30 – 16:45

Samechov

na návsi

 

Pravidla:

 • Na sběrném místě či stanovišti je možné odevzdat např. tyto druhy velkoobjemového odpadu: nábytek z domácností, včetně zahradního nábytku (rozložený v dílech, či deskách), koberce, lina, větší kartony, tabulové sklo, okna, dveře, matrace či molitany, dřevotřísku a kusová prkna (nikoli stavebně znečištěná - např. šalovací desky), vetší formáty polystyrenu, vysloužilé zahradní hadice, kovový šrot, plexisklo, zrcadla, kola, dětská hřiště, nafukovací bazény, vany, keramické výrobky -   sanita (umyvadla, záchodové mísy), PVC trubky (novoplast, novodur, durofol) apod.
 • Nelze zde odevzdávat jakýkoli nebezpečný odpad, včetně eternitových desek nebo lepenky, stavební odpad či bioodpad, včetně štěpky. Tyto druhy odpadů se likvidují ve specializovaných provozovnách v souladu se zákonem o odpadech!
 • Provoz sběrného místa se řídí platnou zákonnou úpravou a místním provozním řádem.
 • Obsluha je oprávněna odmítnout převzít odpad, který nebude odpovídat svým charakterem velkoobjemovému komunálnímu odpadu.
 • Velkoobjemový odpad je i na stanovištích v menších částech obce nutné předat obsluze sběrného vozu vždy OSOBNĚ, v žádném případě jej nelze ponechávat na stanovišti předem! Pokud nebude tato podmínka dodržována, zajíždění na jednotlivá stanoviště budeme nuceni opět zrušit.
 • Velkoobjemový odpad pocházející z činnosti právnických osob nelze v rámci těchto svozů odevzdat!

Informace a projekty