Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Upozorňujeme, že ve dnech 5. - 6. srpna a 12. - 16. srpna 2024 bude Obecní úřad Chocerady uzavřen.

Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - Státní fond životního prostředí

Odložení zákazu provozu starých kotlů na pevná paliva

Dne 8. 6. 2022 byl ve Sbírce zákonů publikován v částce 68 pod číslem 142/2022 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí tohoto zákona je i část třetí, kde čl. V bod 13 je obsažena i novelizace § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, která odkládá zákaz provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva do 300 kW nesplňujících alespoň 3. třídu dle technické normy ČSN EN 3035:2012 o 2 roky, tj. do 31. 8. 2024, pokud je daný zdroj umístěn v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

Účinnost novely zákona je od 1. 7. 2022.

Informace a projekty