Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Chocerady
Chocerady

Vestec

Vestec se objevuje v historických pramenech od 14. století (první zmínka z roku 1356), mj. v souvislosti se zemanskou tvrzí. Vodní tvrz se do dnešních dnů nedochovala, o její existenci svědčí kromě historických pramenů jen malý pozůstatek hráze rybníka a nálezy keramiky a dalších předmětů. V 16. století Vestec s tvrzí i poplužním dvorem přibyl k majetku Komorního Hrádku. Po zrušení poddanství a změně v organizaci státní správy se Vestec stal v roce 1853 samostatnou obcí s voleným starostou. K vestecké obci náležely ještě Vlkovec, Bělčice a Vráž, a to až do roku 1909, kdy byl z katastru vyčleněn Vlkovec a následně v roce 1924 Bělčice. V roce 1960 ztratil Vestec svou samostatnost a byl začleněn do katastru obce Chocerady. Vestec má nyní 50 domů (z toho 33 č. popisných) a 59 obyvatel. Na návsi v bývalé zemědělské usedlosti se nachází Penzion U Dvou čápů. K pamětihodnostem patří zvonička na návsi z roku 1888, nově opravená v roce 2009.

Text: Klára Růžičková        

Informace a projekty