Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuální stavy toků

16.12.2017 13:00

Aktuální výška:

104 cm

 

geosense

Obsah

Volba prezidenta republiky 2018

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin

a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky

v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta České republiky v roce 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, tedy do uzavření stálého seznamu voličů. V tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.
  2. písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. v pátek 5. ledna 2018 do 16.00 hodin:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče

Obecní úřad NEJDŘÍVE 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017, voličský průkaz

  • předá osobně voliči nebo
  • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
  • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do zahraničí.

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Podrobné informace o volbě prezidenta ČR na stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

FORMULÁŘE:

Žádost voliče o vydání VP ve formátu doc

Žádost voliče o vydání VP v pdf

Plná moc k převzetí VP ve formátu doc

Plná moc k převzetí VP v pdf